Đọc Truyện oneshot | kth | Hối Hận - TruyenFun.Com

Đọc Truyện oneshot | kth | Hối Hận

Tác giả: jessicajarrell2811

Đọc Truyện

...Tình yêu của anh dành cho tôi đơn giản nhẹ nhàng, không cuồng nhiệt như những cặp đôi khác, cũng không có nhiều buổi đi chơi, nhưng với tôi như vậy là quá đủ. Tôi không hề đòi hỏi bất cứ điều gì từ TaeHyung, bởi vì luôn nghĩ rằng, cả đời cũng chỉ cầu bình an bên cạnh anh ấy, được chăm sóc anh và ở bên cạnh anh, thì tôi đã cảm thấy mãn nguyện....