Đọc Truyện [ Oneshot/ChanBaek/H ] Động phòng

Đọc Truyện [ Oneshot/ChanBaek/H ] Động phòng

Tác giả: Mochi_B

Đọc Truyện

Author: Hà #Mochi_B
Parings: ChanBaek/XánBạch
Rating: H+ =))
Disclaimer: Tôi viết với mục đích phi lợi nhuận, các nhân vật không thuộc về tôi chúng nó thuộc về nhau nhưng số phận là do tôi định đoạt =))))

Ai dị ứng với thể loại Boy×Boy thì xin mời clickback, AFE hay bash các nhân vật cũng mời clickback. Mình đã cảnh báo rồi nhé!!!
Không re-up, mang fic ra khỏi wattpad khi chưa được sự cho phép của Au