Đọc Truyện [oneshort] Tôi biết cậu vẫn ở đó vì tôi

Đọc Truyện [oneshort] Tôi biết cậu vẫn ở đó vì tôi

Tác giả: thebestdogever

Đọc Truyện

Ngược tâm toàn tập!
Những ai kì thị đồng tính nam hay thể loại đam mỹ,yaoi thì xin quay đầu lại càng sớm càng tốt,vì nếu mấy người đọc xong rồi bình luận chửi bới vô ý thức này nọ thì lúc đó đừng trách vì sao tôi ác nhân,không nhân tính!
Ẹnioy it everyone! :3