Đọc Truyện Oan gia biến phu thê-H - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Oan gia biến phu thê-H

Tác giả: Librakoreaa

Đọc Truyện

Nữ nhân này không chỉ có tên lãnh, tính tình lạnh hơn!
Là, hắn biết nàng là hắn hộ vệ,
Là cái hạ nhân chi nữ,
Nhưng, hắn chưa từng đem nàng đương hạ nhân xem qua a!
Làm ơn, muốn nói mấy lần nàng mới hiểu?
Nàng một hai phải đem hắn lộng điên mới được có phải hay không?
Tính, hắn có rất nhiều biện pháp đối phó nàng!
Hắn người này a, không phải hắn khoe khoang,
Không chỉ có nhân phẩm hảo, tướng mạo hảo, đầu óc càng là hảo vô cùng!
Nếu hắn vô pháp thuyết phục nàng đầu óc,
Kia liền hảo hảo thuyết phục nàng thân mình la!
Dù sao này sớm hay muộn đều sẽ là của hắn,
Thứ tự hay không điên đảo liền không cần quá để ý......

Danh sách Chap