Đọc Truyện Nịch Sủng - Chí Tôn Cuồng Phi

Đọc Truyện Nịch Sủng - Chí Tôn Cuồng Phi

Tác giả: lunahuynh1512

Đọc Truyện

Nịch Sủng - Chí Tôn Cuồng Phi

Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, cổ đại

Tác giả: Mặc Thập Tứ

Nguồn: http://vongthuuyen.com/nich-sung-chi-ton-cuong-phi/

Editor: Luna Huang

Chương: 126

Giới thiệu truyện:

Nàng, Ôn Nhu, là lãnh diện sát thủ khiến hắc bạch lưỡng đạo đều khiếp sợ, dạnh hiệu 'Thiên Diện', cứng cỏi tuyệt tình, sau khi bị tổ chức vứt bỏ, một lần ngoài ý muốn, linh hồn xuyên về đích nữ trấn quốc công, nhu nhược bất kham, bị hàng vạn người phỉ nhổ.

Hắn, Lãnh Triệt, trong miệng của người khác không đúng tý nào. (Luna: Mình nghĩ là trong ngoài bất nhất ý)

Đôi lời của tác giả:

- Đây là bộ truyện thứ hai mình edit. Bộ đầu tên <Manh Phi Giá Đáo, Vương Gia Vòng Đường được đăng ở bên TTC.

- Đăng bên đó mọi người chỉ đọc nhưng không cho mình ý kiến xem mình edit có ổn không nên hơi lo.

- Mình dịch theo kiểu giống giống convert kiểu như: Tướng quân phủ, mấy từ như 'hướng tới', 'tiến vào', 'bước qua', 'nữ nhi', 'hài tử',....Mình nghĩ văn cổ đại nên như vậy đọc sẽ có cảm giác Trung Hoa hơn. Nếu thuần Việt quá thì y như truyện bán trong nhà sách.

Danh sách Chap

CHAP 1: XUYÊN CỔ KỲ GẢ

CHAP 2: SƠ LẬP UY TÍN

CHAP 3: GIẾT GÀ DỌA KHỈ

CHAP 4: TRẤN QUỐC CÔNG TỬ

CHAP 5: MUỘI MUỘI CHI TÌNH

CHAP 6: ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC

CHAP 7: KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN

CHAP 8: PHU NHÂN VƯƠNG PHỦ

CHAP 9: HỮU CẦU MÀ ĐẾN

CHAP 10: DU QUY VIỆT CỰ

CHAP 11: THAY MUỘI CHỊU PHẠT

CHAP 12: MÊ CHI BẠCH VƯƠNG

CHAP 13: THIẾP THẤT KHIÊU KHÍCH

CHAP 14: TUYỆT BẤT VI THIỆN

CHAP 15: VƯƠNG PHỦ THƯỞNG HOAN

CHAP 16: NINH QUY CHI NHẬT

CHAP 17: BẠCH VƯƠNG LẠNH TRIỆT

CHAP 18: TIỂU KHỞI PHONG BA

CHAP 19: TÂM HƯU MƯU TÍNH

CHAP 20: HƯ TÌNH GIẢ Ý

CHAP 21: ÂM NHAN TƯƠNG MƯU

CHAP 22: THUNG DUNG BỐ CỤC

CHAP 23: HÍ KHAI DUY MẠC

CHAP 24: DẠ HỮU LAI NHÂN

CHAP 25: LAI GIẢ HÀ Ý

CHAP 26: DĨ KẾ HOÀN KẾ

CHAP 27: TRÓC THÙY ĐÍCH GIAN

CHAP 28: TRÓC "GIAN" TẠI THÁP

CHAP 29: NHƯ HÀ GIẢI THOÁT

CHAP 30: THỨC PHÁ CHUYẾT KẾ

CHAP 31: TỌA THỰC TỘI DANH

CHAP 32: TỌA THỰC TỘI DANH 2

CHAP 33: TỌA THỰC TÔI DANH 3

CHAP 34: TÂM TƯ THÙY MINH

CHAP 35: ĐỒ NGỘ SINH NHÂN

CHAP 36: LỘ KIẾN BẤT BÌNH

CHAP 37: THỦY TRÌ TIỂU NHÂN

CHAP 38: SƠ TRỪNG ÔN TÂM

CHAP 39: DỮ "PHỤ" ĐỐI TRĨ

CHAP 40: XÀ THỬ TIỂU NHÂN

CHAP 41: ĐẲNG KIẾN BẠCH VƯƠNG

CHAP 42: PHU THÊ TƯƠNG KIẾN

CHAP 43: BỆNH NHƯỢC CHI MÊ

CHAP 44: ĐIỆU HI BẠCH VƯƠNG

THÔNG BÁO

CHAP 45: PHU THÊ GIAO DỊCH

CHAP 46: THI HÀNH CỨU TRỊ

CHAP 47: THÁNH THƯỢNG ĐẢN THẦN

CHAP 48: PHÓNG TUYẾN CÂU CÁ

CHAP 49: OAN GIA NGÕ HẸP

CHAP 50: ĐẾ VƯƠNG DI QUỐC

CHAP 51: THÁI HẬU PHÙ DUNG

CHAP 52: TRIỆT CHI ẨN NHẪN

CHAP 53: CHÚNG GIA THIÊN KIM

CHAP 54: SƠ KIẾN HUYỀN VƯƠNG

CHAP 55: SỨ THẦN HẢI QUỐC

CHAP 56: HẢI VƯƠNG CHI LỄ

CHAP 57: ÔN NHU THỈNH THỬ

CHAP 58: THẮNG NGƯỜI MỘT BẬC

CHAP 59: HỮU HỮU LỤC Y

CHAP 60: TIỂU YẾN HOÀNG GIA

CHAP 61: THANH VƯƠNG TÍNH TOÁN

CHAP 62: VỌNG TƯỞNG KHAI THOÁT

CHAP 63: NGHĨ CŨNG ĐỪNG NGHĨ

CHAP 64: BẠCH VƯƠNG TRỌNG BỆNH

CHƯƠNG 65: TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHẾT

CHƯƠNG 66: TỔ PHỤ DI NGÔN

CHƯƠNG 67: HẠ CHỈ PHONG PHI

CHƯƠNG 68: BẮT TAY ỨNG ĐỐI

CHƯƠNG 69: ĐƯỜNG LANG BỘ THIỀN

CHƯƠNG 71: HOÀNG TƯỚC TẠI HẬU

CHƯƠNG 71: TAM PHƯƠNG TÍNH TOÁN

CHƯƠNG 72: TAM PHƯƠNG THẤT THỦ

CHƯƠNG 73: THÙY ĐÍCH ÔN NHU

CHƯƠNG 74: DIỆT TRỪ TIỂU NHÂN

CHƯƠNG 75: HÀ NHÂN VI TƯƠNG

CHƯƠNG 76: THÁI HẬU TRIỆU KIẾN

CHƯƠNG 77: ĐỘT LAI CHI SỰ

CHƯƠNG 78: DỊCH BỆNH HÃI NHÂN

CHƯƠNG 79: LÀ ĐỂ Ý SAO

CHƯƠNG 80: LỘ THƯỢNG TÀO THÀNH

CHƯƠNG 81: TÀO THÀNH CHI ĐỊCH

CHƯƠNG 82: PHU QUÂN NHÂN TÌNH

CHƯƠNG 83: VÌ AI KHẨN TRƯƠNG

CHƯƠNG 84: NÀNG QUAN TÂM HẮN

CHƯƠNG 85: TA HỈ HOAN NGƯƠI

CHƯƠNG 86: TÍNH Ý CỦA HẮN

CHƯƠNG 87: SƠ KIẾN TỬ VƯƠNG

CHƯƠNG 88:DŨNG GIẢ ĐẮC THẮNG

CHƯƠNG 89: PHONG VŨ TƯƠNG LAI

CHƯƠNG 90: TA MUỐN GẶP NÀNG

CHƯƠNG 91: CẢM GIÁC KHI YÊU

CHƯƠNG 92: TÌNH YÊU ĐÁNG THƯƠNG

CHƯƠNG 93: CHO NGƯƠI ĐƯỢC TỐT

CHƯƠNG 94: SẮP LÀM CHA RỒI

CHƯƠNG 95: ÂM MƯU ÁM SINH

CHƯƠNG 96: TƯ LƯỢNG ĐỐI SÁCH

CHƯƠNG 97: LỤC Y LAI PHỎNG

CHƯƠNG 98: THỈNH TRIỆU TỬ VƯƠNG

CHƯƠNG 99: GẶP LẠI HUYỀN VƯƠNG

CHƯƠNG 100: ÔN NHU THẤT TUNG

CHƯƠNG 101: ÔN NHU THẤT TUNG 2

CHƯƠNG 102: NÀNG NHỚ HẮN RỒI

CHƯƠNG 103: BẤT LY BẤT KHÍ

CHƯƠNG 104: BẤT PHÓNG TÂM NÀNG

CHƯƠNG 105: HẮN LÀ TẨU TẨU

CHƯƠNG 106: LỰC LƯỢNG MỞ RA

CHƯƠNG 107: TUYỆT KHÔNG ÉP NGƯƠI

CHƯƠNG 108: SỎA QUA CHI TÌNH

CHƯƠNG 109: TỨ PHƯƠNG LAI TRIÊU

CHƯƠNG 110: THÁI HẬU ÂM MƯU

CHƯƠNG 111: VÌ CÓ NGƯỜI TẠI

CHƯƠNG 112: THÍCH TRÊU CHỌC HẮN

CHƯƠNG 113: TẤT CẢ BỒI NGƯƠI

CHƯƠNG 114: SINH TỬ BẤT LY

CHƯƠNG 115: TỬ VƯƠNG UỐNG SAY

CHƯƠNG 116: LÃNH TRIỆT TỨC GIẬN

CHƯƠNG 117: TÌNH Ý TỬ VƯƠNG

CHƯƠNG 118: TA MỘT MỰC Ở

CHƯƠNG 119: VƯƠNG THƯỢNG CHI THỈNH