Đọc Truyện Những thể loại rác phẩm mà tôi ghét

Đọc Truyện Những thể loại rác phẩm mà tôi ghét

Tác giả: mia_liu7

Đọc Truyện

Do hai đứa mới trốn trại: Sun và Moon lảm nhảm.
Bọn này chẳng khá khẩm gì đâu, những bức xúc quá muốn lên tiếng thôi, bạn không thích thì cmt nhẹ nhàng hoặc nhấn nút back được không?