Đọc Truyện [Nhiều CP] SNH48'S LAND - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Nhiều CP] SNH48'S LAND

Tác giả: _ZuuZ_

Đọc Truyện

Nơi lưu giữ các repo, livestream và những thứ linh tinh khác về các cp SNH48

Danh sách Chap

1. [Ngốc Đà] 170730 REPO HANDSHAKE TỔNG TUYỂN 4

2. [Ngốc Đà] Livestream Lữ Nhất 26-10-2017

3. [Tam Thất] [Tam Tiếu] Livestream

4. [Ngốc Đà] Livestream 20-1-2018

5. [Ngốc Đà] 180204 REPO HANDSHAKE B50

6. [Ngốc Đà] Livestream Hứa Giai Kỳ 20-2-2018

7. [Ngốc Đà] Trên đường Gia Hưng 3-10-2017

8. [Ngốc Đà] Livestream Đới Manh 21-2-2018

9. [Ngốc Đà] Câu nói của Ngốc Đà

10. [Ngốc Đà] Chút việc nhỏ về Ngốc Đà

11. [Ngốc Đà] GIF & CAP《Yêu chưa dứt》

12. [Ngốc Đà] Weibo Hứa Giai Kỳ 1-12-2015

13. [Ngốc Đà] INS Stylist Hàn Quốc & Hứa Giai Kỳ

14. [Ngốc Đà] Repo Công diễn Vùng 48 3-10-2017

15. [Ngốc Đà] Tập hợp những ánh mắt có độc

16. [Vietsub | Ngốc Đà] Những người khi yêu dễ làm người ta ghét

17. [Vietsub | Ngốc Đà] Bức thư tình vụng về

18. [Ngốc Đà] LucKy 7 Baby Kỳ 2 Tập 5

19. [Ngốc Đà] 150605 Weibo Hứa Giai Kỳ

20. [Ngốc Đà | Tam Thất] 150914 Weibo Hứa Giai Kỳ

21. [Ngốc Đà] 180406 Repo Handshake

22. [Ngốc Đà] Meme《Chị làm cha rồi》

23. [Ngốc Đà] Hoa dạng muội muội Tập 3

24. [Ngốc Đà] Thần tượng tàu điện nắm tay - Livestream Đới Manh 15-4-2018

25. [Vietsub | FMV Ngốc Đà] Chân tướng là thật / 真相是真

26.[Ngốc Đà] Tóm tắt Công diễn sinh nhật Hứa Giai Kỳ 1-5-2018

27. [Ngốc Đà] Weibo Hứa Giai Kỳ 11-4-2018

28. [Ngốc Đà] 26-3-2016 Weibo Hứa Giai Kỳ

29. [Ngốc Đà] Livestream Hứa Dương Ngọc Trác 21-4-2018

30. [Ngốc Đà] INS Hứa Giai Kỳ 13-9-2016

31. [Ngốc Đà|Tiếu Tiền] Weibo Thẩm Chi Lâm 21-5-2016

32. [Ngốc Đà] GIF Tiểu Hồ Ly ăn dấm luôn chậm một bước

33. [Ngốc Đà] "Cuộc sống của em đã không thể rời xa được chị"

34. [Ngốc Đà] Livestream Đới Manh 23-10-2016

35. [Ngốc Đà] A Dương bắt bài A Manh | Livestream Hứa Dương Ngọc Trác 2-5-2018

36. [Ngốc Đà] Hội sinh nhật Đới Manh 30-4-2018

37. [Ngốc Đà] Radio Đới Manh 4-5-2018

38. [Ngốc Đà] Cái gì cũng không cần nói

39. [Ngốc Đà] Khớp từ Weibo đến App Pocket 48

40. [Ngốc Đà] Livestream Thanh Ngọc Văn 9-5-2018

41. Livestream Đới Manh 8-5-2018

42. [Ngốc Đà] Radio Đới Manh 13-5-2018

43. [Vietsub | Ngốc Đà] Radio Từ Tử Hiên 15-5-2018

44. [Ngốc Đà] Công diễn 17-5-2018

45. [Ngốc Đà] REPO Lễ hội âm nhạc Thái Thương 19-5-2018

46. [Ngốc Đà] Handshake SSK4 + Ảnh Lễ hội âm nhạc Thái Thương 19-5-2018

[Ngốc Đà] Livestream Đới Manh 25/4/2017