Đọc Truyện Người sói báo thù - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Người sói báo thù

Tác giả: BeNgocGaming

Đọc Truyện

Anh là một người sói, khi ba mẹ anh bị con người giết từ lúc anh còn nhỏ. Khi đó, bà là người chăm sóc cho anh cho đến khi anh trưởng thành.

Không may, khi anh vừa tròn 20 tuổi thì bà anh cũng bị con người đem đi, họ làm thí nghiệm, con người đem nhốt bà anh chứ không giết, nơi đó thì sống không bằng chết, rất khổ cực.

Họ phát hiện dòng họ anh là người sói, muốn bắt luôn anh đi nhưng anh đã... //các bạn mau đọc truyện đi :))//