Đọc Truyện [NC-17] Anh Cần Gì? Tình Yêu Hay Dục Vọng - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [NC-17] Anh Cần Gì? Tình Yêu Hay Dục Vọng

Tác giả: Kookie0707

Đọc Truyện

Ừ! Một thằng trai bao như em chắc gì đã có đủ tư cách để được bên anh đến cuối đời, đúng không?
Em yêu anh, Kim TaeHyung.