Đọc Truyện {NC 16+}Làm người yêu vì tiền?

Đọc Truyện {NC 16+}Làm người yêu vì tiền?

Tác giả: KhnhoanNguynHunh

Đọc Truyện

Lúc đầu, cậu - Roy làm người yêu của anh- Karry vì tiền lương
Khoảng thời gian trôi qua, cái gọi là tiền đã không quan trọng với cậu
Cậu đã thầm yêu anh..Cậu không dám nói..
Cậu chỉ muốn được ở bên anh, quan tâm anh, chăm sóc anh cũng đã đủ...
Anh cũng không hề biết là mình đã yêu cậu, yêu sâu đậm là khác từ bao giờ.
2 người đến bên nhau, vung đắp tình yêu cho nhau..
Nhưng không dễ dàng như thế. Cuồng phong kéo đi thì bão táp kéo đến..........
Nhưng tình yêu 2 người dành cho nhau vẫn như thế và ngày càng nhiều hơn.