Đọc Truyện [Nalu][Hắc bang] Không thoát khỏi anh - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Nalu][Hắc bang] Không thoát khỏi anh

Tác giả: ___Yui___Dragneel___

Đọc Truyện

"Đến bao giờ anh mới tha cho tôi"

"Tôi sẽ tha cho em cho đến khi em chết "

"!!!! Anh đang đùa tôi !"

"Không, kiếp này của em chỉ có thể ở bên tôi !"