Đọc Truyện Muốn a~ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Muốn a~

Tác giả: Ha-Rim

Đọc Truyện

Truyện dùng từ ngữ thô tục
Mình khá biến thái nên bạn nào ko thích có thể back
Truyện dành cho 21+( mặc dù mình mới 17)

- không được mang đi đâu
-Không được chuyển ver hay edit
.....
Truyện mình có kèm theo hình. Tuỳ theo từng chap có độ H nặng nhẹ 😂