Đọc Truyện mrbig244_Triethoc_tracnghiem

Đọc Truyện mrbig244_Triethoc_tracnghiem

Tác giả: mrbig244

Đọc Truyện

CÂU HỎI TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

Câu 1: Hãy sắp xếp theo trình tự xuất hiện từ sớm nhất đến muộn nhất các hình thức thế giới quan sau: Triết học, tôn giáo, thần thoại:

a. Tôn giáo - thần thoại - triết học

b. Thần thoại - tôn giáo - triết học (b)

c. Triết học - tôn giáo - thần thoại

d. Thần thoại - triết học - tôn giáo

Câu 2: Triết học ra đời vào thời gian nào?

a. Thiên niên kỷ II. TCN

b. Thế kỷ VIII - thế kỷ VI trước CN (b)

c. Thế kỷ II sau CN

Câu 3: Triết học ra đời sớm nhất ở đâu?

a. Ấn Độ, Châu Phi , Nga

b. Ấn Độ, Trung Quốc , Hy Lạp (b)

c. Ai Cập, Ấn Độ , Trung Quốc

Câu 4: Triết học nghiên cứu thế giới như thế nào?

a. Như một đối tượng vật chất cụ thể

b. Như một hệ đối tượng vật chất nhất định

c. Như một chỉnh thể thống nhất (c)

Câu 5: Triết học là gì?

a. Triết học là tri thức về thế giới tự nhiên

b. Triết học là tri thức về tự nhiên và xã hội

c. Triết học là tri thức lý luận của con người về thế giới

d. Triết học là hệ thống tri ...