Đọc Truyện Mr.beta, em là của tôi

Đọc Truyện Mr.beta, em là của tôi

Tác giả: khunglongxanh1997

Đọc Truyện

Tác giả: Khủng Long Xanh
Thể loại: Đam mỹ cao H, ABO, AxB, có ngọt có ngược, công sủng thụ, công thụ khiết, sinh tử văn. Cậu chủ biến thái chiếm dục công x giúp việc nghe lời thụ.
Vote, cmt đi các c ơi để mình có động lực viết tiếp ^^ càng nhiều vote, cmt các chap sau càng ra nhanh hơn ạ
Lưu ý: không chuyển ver. Ai dị ứng hay không thích thể loại nên xin mời ra ngoài, mình không truyện mình viết bị nói này nói nọ. Xin cảm ơn.