Đọc Truyện Một tháng tình nhân-TG: Phùng quân - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Một tháng tình nhân-TG: Phùng quân

Tác giả: Librakoreaa

Đọc Truyện

Này đoạn "Một tháng tình" diệp đào kỳ thật không có tổn thất, lục hồi lại soái lại tuổi trẻ, xem như hắn trở về tình lộ tốt đẹp bắt đầu; lục hồi tắc cảm thấy diệp đào thật không kém, tuy rằng từng ly hôn lại mang theo con chồng trước, nhưng hắn thành thục hương vị quả thực mê chết người! Bất quá lục hồi luôn thượng quán bar đem đệ đệ, ai biết hắn có hay không làm tốt "An toàn thi thố"? Mà diệp đào tắc thường thường muốn đi công tác, một tháng bảy chiết tám khấu xuống dưới, hai người ở bên nhau thời gian có thể có bao nhiêu?......

Danh sách Chap