Đọc Truyện Một số vấn đề địa lý của Trung Quốc

Đọc Truyện Một số vấn đề địa lý của Trung Quốc

Tác giả: tranbinha4

Đọc Truyện

Một số vấn đề địa lý của Trung Quốc

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

-Miền Đông:

+Địa hình:

Nhiều đồng bằng rộng lớn: Hoa Bắc, Hoa Trung, Đông Bắc

Có cả dạng địa hình bồn địa và cao nguyên

+ Khí hậu:

Từ Nam lên Bắc : từ nhiệt đới gió mùa --> ôn đớigió mùa

+ Sông ngòi:

Nhiều sông lớn : Hoàng Hà, Trường Giang......

+ Khoáng sản:

Tài nguyên khoáng sản phong ohus nhất là kim loại màu, dầu mỏ, than

--> Đánh giá:

Địa hình đồng bằng--> thuận lợi cho phát triển giao thông vận tải

Khí hậu thuận lợi , đất đai màu mỡ--> pt nông nghiệp

Nhiều tài nguyên khoáng sản ---> pt công nghiệp

Nhiều sông lớn--> lụt lội

- Miền Tây:

+ Địa hình :

Các dãy núi cao, các sơn nguyên đồ sộ xen lẫn các bồn địa

+ Khí hậu :

khí hậu ôn đới lục địa

+ Sông ngòi:

Nơi bát nguồn của nhiều sông lớn

+ Khoáng sản:

Nghèo chủ yếu là : dầu mỏ , than, sắt..

---> Đấnh giá:\

Sông--> phát triển thủy điện

Địa hình--> pt trồng cây công nhiệp, trồng rừng, chăn nuôi

Đktn khó khăn-->giao thông kém pt

*vị trí địa lí:+Giáp v...