Đọc Truyện "Một người Hà Nội" - Nguyễn Khải

Đọc Truyện "Một người Hà Nội" - Nguyễn Khải

Tác giả: toothpaster

Đọc Truyện

Một người Hà Nội - Nguyễn Khải

Tiểu sử:
- Tên: Nguyễn Khải
- Sinh: năm 1930
- Quê: Hà Nội, quê cha ở Nam Định.
- Là nhà văn quân đội. Tác phẩm tiêu biểu: "Xung đột" (1953-1962), "Mùa lạc" (1960), "Chiến sĩ" (1973), "Gặp gỡ cuối năm" (1982), "Hà Nội trong mắt tôi" (1995) v.v.

Phong cách nghệ thuật: Nguyễn Khải là một nhà văn giàu sáng tạo, rất nhạy bén trước hiện thực cuộc sống. Năng lực phân tích tâm lý sắc sảo, sức mạnh của lý trí là mặt mạnh của trang văn Nguyễn Khải. Thời kỳ đổi mới văn học nước nhà, tác phẩm của Nguyễn Khải hàm chứa chất chính luận - triết lý.

Tác phẩm
(Hoàn cảnh ra đời, Nhan đề, Chủ đề)
Sáng tác năm 1990, lúc đất nước đang có sự đổi mới, chuyển biến mạnh về Kinh tế, Chính trị tác động đến cuộc sống của con người.
Rút ra từ tập "Hà Nội trong mắt tôi " (1995)

Nhan đề: Nó gợi cho người đọc bắt ngay vào định hướng tư tưởng của tác phẩm, hiểu được ý đồ nghệ thuật của nhà văn, Nguyễn Khải muốn thể hiện cách cảm nhận của mình về chất Kinh kì,về văn hóa Hà Nội qua một...