Đọc Truyện Một Lần Say Nắng, Chếnh Choáng Cả Đời

Đọc Truyện Một Lần Say Nắng, Chếnh Choáng Cả Đời

Tác giả: nhadamvera

Đọc Truyện

Vì nàng yêu gió,
Nên gió đón đưa.
Vì nàng yêu mưa,
Nên mưa giăng lối.
Cho tôi theo với,
Vì chót yêu nàng.
Nàng có biết chăng?
Một lần say nắng,
Chếnh choáng cả đời.
-
"Anh chị đi trước bảo rồi, trai y mà lấy gái y, đẻ ra một lũ ngu si đứng đường. Mình bên nhau chưa chắc đã hạnh phúc đâu."
"Nhưng mà em học dược chứ không học y."
"..."
Thế là chuỗi ngày bất tận của cô bác sĩ tương lai và cậu dược sĩ triển vọng bắt đầu.
Mọt sách x Bà cụ non.
Cuộc sống Đại học gà bay chó sủa...
Thể loại: Tình cảm, thời sinh viên, chick lit, slice of life, etc...
-
Copyright © 2017
All rights reserved (Bảo lưu mọi quyền)