Đọc Truyện MONDAIJI-TACHI GA ISEKAI KARA KURU SOUDESU YO?

Đọc Truyện MONDAIJI-TACHI GA ISEKAI KARA KURU SOUDESU YO?

Tác giả: rekisniper

Đọc Truyện

Sakamaki Izayoi, Kudou Asuka và Kasukabe You, ba con người, ba thế giới khác nhau, nhưng họ đều mang trong mình những năng lực phi thường và cùng cảm thấy chán thế giới họ đang sống. Mỗi người họ nhận được một bức thư, và lúc mở lá thư đó ra họ được đưa tới một thế giới mới. Kuro Usagi đã triệu hồi họ để giúp Community [No Name] đánh bại các Ma Vương.
Nhân sự: Forum Ln.hako
Leader + Trans: Tsk
PR + Trans: Yaslave
Trans: Mil Tasha a.k.a Sữa a.k.a đẹp trai lỗi tại ai
Sida: Hustar
Editor: Huy Nguyễn

Danh sách Chap

TẬP 1: YES! LÀ KURO USAGI GỌI TỚI! - Mở đầu

Tập 1: YES! Là Kuro Usagi gọi tới! Chương 1

Tập 1: YES! Là Kuro Usagi gọi tới! Chương 2

Tập 1: YES! Là Kuro Usagi gọi tới! Chương 3

Tập 1: YES! Là Kuro Usagi gọi tới! Chương 4

Tập 1: YES! Là Kuro Usagi gọi tới! Chương 5

Tập 1: YES! Là Kuro Usagi gọi tới! Chương 6

Tập 1: YES! Là Kuro Usagi gọi tới! Chương 7

Tập 1: YES! Là Kuro Usagi gọi tới! Chương 8

Tập 1: YES! Là Kuro Usagi gọi tới! Kết thúc

Tập 1: YES! Là Kuro Usagi gọi tới! Lời Bạt

Tập 2: Ồ, chú ý Ma Vương tấn công? Mở đầu

Tập 2: Ồ, chú ý Ma Vương tấn công? Chương 1

Tập 2: Ồ, chú ý Ma Vương tấn công? Chương 2

Tập 2: Ồ, chú ý Ma Vương tấn công? Chương 3

Tập 2: Ồ, chú ý Ma Vương tấn công? Chương 4

Tập 2: Ồ, chú ý Ma Vương tấn công? Chương 5

Tập 2: Ồ, chú ý Ma Vương tấn công? Chương 6

Tập 2: Ồ, chú ý Ma Vương tấn công? Chương 7

Tập 2: Ồ, chú ý Ma Vương tấn công? Giao đoạn

Tập 2: Ồ, chú ý Ma Vương tấn công? Chương 8

Tập 2: Ồ, chú ý Ma Vương tấn công? Kết Thúc

Tập 2: Ồ, chú ý Ma Vương tấn công? Lời Bạt

Tập 3: Hiểu rồi!! Cự long xuất hiện Mở Đầu

Tập 3: Hiểu rồi!! Cự long xuất hiện Chương 1

Tập 3: Hiểu rồi!! Cự long xuất hiện Chương 2

Tập 3: Hiểu rồi!! Cự long xuất hiện Chương 3

Tập 3: Hiểu rồi!! Cự long xuất hiện Chương 4

Tập 3: Hiểu rồi!! Cự long xuất hiện Chương 5

Tập 3: Hiểu rồi!! Cự long xuất hiện Chương 6

Tập 3: Hiểu rồi!! Cự long xuất hiện Chương 7

Tập 3: Hiểu rồi!! Cự long xuất hiện Chương 8

Tập 3: Hiểu rồi!! Cự long xuất hiện Kết Thúc 1

Tập 3: Hiểu rồi!! Cự long xuất hiện Kết Thúc 2

Tập 3: Hiểu rồi!! Cự long xuất hiện Lời bạt

Tập 4: Công kích mặt trời thứ 13! Mở đầu

Tập 4: Công kích mặt trời thứ 13! Chương 1

Tập 4: Công kích mặt trời thứ 13! Giao đoạn 1

Tập 4: Công kích mặt trời thứ 13! Giao đoạn 2

Tập 4: Công kích mặt trời thứ 13! Giao đoạn 3

Tập 4: Công kích mặt trời thứ 13! Giao đoạn 4

Tập 4: Công kích mặt trời thứ 13! Giao đoạn 5

Tập 4: Công kích mặt trời thứ 13! Giao đoạn 6

Tập 4: Công kích mặt trời thứ 13! Giao đoạn 7

Tập 4: Công kích mặt trời thứ 13! Giao đoạn 8

Tập 4: Công kích mặt trời thứ 13! Chương 2

Tập 4: Công kích mặt trời thứ 13! Chương 3

Tập 4: Công kích mặt trời thứ 13! Kết thúc

Tập 4: Công kích mặt trời thứ 13! Lời bạt

Tập 5: Giáng Lâm, Bá Chủ Lam Hải Mở đầu

Tập 5: Giáng Lâm, Bá Chủ Lam Hải Chương 1

Tập 5: Giáng Lâm, Bá Chủ Lam Hải Chương 2

Tập 5: Giáng Lâm, Bá Chủ Lam Hải Chương 3

Tập 5: Giáng Lâm, Bá Chủ Lam Hải Chương 4

Tập 5: Giáng Lâm, Bá Chủ Lam Hải Chương 5

Tập 5: Giáng Lâm, Bá Chủ Lam Hải Giao đoạn 1

Tập 5: Giáng Lâm, Bá Chủ Lam Hải Chương 6

Tập 5: Giáng Lâm, Bá Chủ Lam Hải Giao đoạn 2

Tập 5: Giáng Lâm, Bá Chủ Lam Hải Chương 7

Tập 5: Giáng Lâm, Bá Chủ Lam Hải Chương 8

Tập 5: Giáng Lâm, Bá Chủ Lam Hải Kết thúc

Tập 5: Giáng Lâm, Bá Chủ Lam Hải Lời bạt

Tập 6: Lá cờ liên minh Ouroboros Mở đầu

Tập 6: Lá cờ liên minh Ouroboros Chương 1

Tập 6: Lá cờ liên minh Ouroboros Chương 2

Tập 6: Lá cờ liên minh Ouroboros Chương 3

Tập 6: Lá cờ liên minh Ouroboros Giao đoạn

Tập 6: Lá cờ liên minh Ouroboros Chương 4

Tập 6: Lá cờ liên minh Ouroboros Chương 5

Tập 6: Lá cờ liên minh Ouroboros Chương 6

Tập 6: Lá cờ liên minh Ouroboros Chương 7

Tập 6: Lá cờ liên minh Ouroboros Chương 8

Tập 6: Lá cờ liên minh Ouroboros Kết thúc

Tập 6: Lá cờ liên minh Ouroboros Lời bạt

Tập 7: Mặt trời rụng, Mặt trăng rơi Mở đầu

Tập 7: Mặt trời rụng, Mặt trăng rơi Giao đoạn 1

Tập 7: Mặt trời rụng, Mặt trăng rơi Chương 1

Tập 7: Mặt trời rụng, Mặt trăng rơi Chương 2

Tập 7: Mặt trời rụng, Mặt trăng rơi Giao đoạn 2

Tập 7: Mặt trời rụng, Mặt trăng rơi Chương 3

Tập 7: Mặt trời rụng, Mặt trăng rơi Chương 4

Tập 7: Mặt trời rụng, Mặt trăng rơi Chương 5

Tập 7: Mặt trời rụng, Mặt trăng rơi Chương 6

Tập 7: Mặt trời rụng, Mặt trăng rơi Chương 7

Tập 7: Mặt trời rụng, Mặt trăng rơi Kết thúc

Tập 7: Mặt trời rụng, Mặt trăng rơi Lời bạt

Tập 8: Sự hung bạo của Rồng Ba Đầu Chương 0

Tập 8: Sự hung bạo của Rồng Ba Đầu Mở đầu

Tập 8: Sự hung bạo của Rồng Ba Đầu Chương 1

Tập 8: Sự hung bạo của Rồng Ba Đầu Chương 2

Tập 8: Sự hung bạo của Rồng Ba Đầu Giao đoạn

Tập 8: Sự hung bạo của Rồng Ba Đầu Chương 3

Tập 8: Sự hung bạo của Rồng Ba Đầu Chương 4

Tập 8: Sự hung bạo của Rồng Ba Đầu Tán gẫu 1

Tập 8.5: YES! Sinh hoạt thường nhật ở Khu Vườn Nhỏ Dạy tôi đi! Shiroyasha-sensei

Tập 9: Sau đó, Thỏ đi vào Luyện Ngục Giao đoạn 1

Tập 9: Sau đó, Thỏ đi vào Luyện Ngục Chương 1

Tập 9: Sau đó, Thỏ đi vào Luyện Ngục Chương 2

Tập 9: Sau đó, Thỏ đi vào Luyện Ngục Chương 3

Tập 9: Sau đó, Thỏ đi vào Luyện Ngục Chương 4

Tập 9: Sau đó, Thỏ đi vào Luyện Ngục Chương 5

Tập 9: Sau đó, Thỏ đi vào Luyện Ngục Giao đoạn 2

Tập 9: Sau đó, Thỏ đi vào Luyện Ngục Kết Thúc

Tập 9: Sau đó, Thỏ đi vào Luyện Ngục Dạy tôi đi! Shiroyasha-sensei Phần 2

Tập 9: Sau đó, Thỏ đi vào Luyện Ngục Lời bạt

Tập 9: Sau đó, Thỏ đi vào Luyện Ngục Truyện ngắn

Tập 10: Bắn ra! Nhanh hơn cả ánh sao Giao đoạn 1

Tập 10: Bắn ra! Nhanh hơn cả ánh sao Chương 1

Tập 10: Bắn ra! Nhanh hơn cả ánh sao Chương 2

Tập 10: Bắn ra! Nhanh hơn cả ánh sao Giao đoạn 2

Tập 10: Bắn ra! Nhanh hơn cả ánh sao Chương 3

Tập 10: Bắn ra! Nhanh hơn cả ánh sao Chương 4

Tập 10: Bắn ra! Nhanh hơn cả ánh sao Chương 5

Tập 10: Bắn ra! Nhanh hơn cả ánh sao Chương 6

Tập 10: Bắn ra! Nhanh hơn cả ánh sao Kết thúc

Tập 10: Bắn ra! Nhanh hơn cả ánh sao Lời bạt

Ngoại truyện: Hầu gái Ma cà rồng và Nhà thơ Chương 01

Ngoại truyện: Hầu gái Ma cà rồng và Nhà thơ Chương 02

Ngoại truyện: Hầu gái Ma cà rồng và Nhà thơ Chương 03

Tập 11: Tham vấn với Thần chiến tranh! Mở đầu

Tập 11: Tham vấn với Thần chiến tranh! Chương 1

Tập 11: Tham vấn với Thần chiến tranh! Chương 2

Tập 11: Tham vấn với Thần chiến tranh! Chương 3

Tập 11: Tham vấn với Thần chiến tranh! Chương 4

Tập 11: Tham vấn với Thần chiến tranh! Chương 5

Tập 11: Tham vấn với Thần chiến tranh! Giao đoạn

Tập 11: Tham vấn với Thần chiến tranh! Chương 6

Tập 11: Tham vấn với Thần chiến tranh! Chương 7

Tập 11: Tham vấn với Thần chiến tranh! Chương 8

Tập 11: Tham vấn với Thần chiến tranh! Chương 9

Tập 11: Tham vấn với Thần chiến tranh! Kết thúc

Tập 11: Tham vấn với Thần chiến tranh! Một mở đầu mới

Tập 11: Tham vấn với Thần chiến tranh! Lời bạt

Last Embryo Tập 1: Trẻ hư trở về Chương 1

Last Embryo Tập 1: Trẻ hư trở về Chương 2

Last Embryo Tập 1: Trẻ hư trở về Chương 3

Last Embryo Tập 1: Trẻ hư trở về Chương 4

Last Embryo Tập 1: Trẻ hư trở về Chương 5

Last Embryo Tập 1: Trẻ hư trở về Chương 6

Last Embryo Tập 1: Trẻ hư trở về Chương 7

Last Embryo Tập 1: Trẻ hư trở về Chương 8

Last Embryo Tập 1: Trẻ hư trở về Chương 9

Last Embryo Tập 1: Trẻ hư trở về Lời bạt

Last Embryo Tập 1: Trẻ hư trở về Ngoại truyện

Last Embryo Tập 2: Avatāra tái lâm Minh hoạ

Last Embryo Tập 2: Avatāra tái lâm Mở đầu

Last Embryo Tập 2: Avatāra tái lâm Chương 1

Last Embryo Tập 2: Avatāra tái lâm Chương 2

Last Embryo Tập 2: Avatāra tái lâm Chương 3

Last Embryo Tập 2: Avatāra tái lâm Chương 4

Last Embryo Tập 2: Avatāra tái lâm Chương 5

Last Embryo Tập 2: Avatāra tái lâm Chương 6

Last Embryo Tập 2: Avatāra tái lâm Chương 7

Last Embryo Tập 2: Avatāra tái lâm Chương 8

Last Embryo Tập 2: Avatāra tái lâm Chương 9

Last Embryo Tập 2: Avatāra tái lâm Kết thúc

Last Embryo Tập 2: Avatāra tái lâm Lời bạt

Last Embryo Tập 3: Tàu hỏa tinh linh chạy loạn! Minh họa

Last Embryo Tập 3: Tàu hỏa tinh linh chạy loạn! Mở đầu

Last Embryo Tập 3: Tàu hỏa tinh linh chạy loạn! Chương 1

Last Embryo Tập 3: Tàu hỏa tinh linh chạy loạn! Chương 2

Last Embryo Tập 3: Tàu hỏa tinh linh chạy loạn! Chương 3

Last Embryo Tập 3: Tàu hỏa tinh linh chạy loạn! Chương 4

Last Embryo Tập 3: Tàu hỏa tinh linh chạy loạn! Chương 5

Last Embryo Tập 3: Tàu hỏa tinh linh chạy loạn! giao đoạn 1

Last Embryo Tập 3: Tàu hỏa tinh linh chạy loạn! Chương 6

Last Embryo Tập 3: Tàu hỏa tinh linh chạy loạn! Chương 7

Last Embryo Tập 3: Tàu hỏa tinh linh chạy loạn! Chương 8

Last Embryo Tập 3: Tàu hỏa tinh linh chạy loạn! Chương 9

Last Embryo Tập 3: Tàu hỏa tinh linh chạy loạn! Chương 10

Last Embryo Tập 3: Tàu hỏa tinh linh chạy loạn! Giao đoạn 2

Last Embryo Tập 3: Tàu hỏa tinh linh chạy loạn! Kết thúc

Last Embryo Tập 3: Tàu hỏa tinh linh chạy loạn! Lời bạt

Last Embryo Tập 3: Tàu hỏa tinh linh chạy loạn! Ngoại truyện

Thần vương, xuất phát

Thần vương, xuất phát②

Last Embryo Tập 4: Vị vua trở lại Minh họa

Last Embryo Tập 4: Vị vua trở lại Mở đầu

Last Embryo Tập 4: Vị vua trở lại Chương 1

Last Embryo Tập 4: Vị vua trở lại Chương 2

Last Embryo Tập 4: Vị vua trở lại Chương 3

Last Embryo Tập 4: Vị vua trở lại Chương 4

Last Embryo Tập 4: Vị vua trở lại Chương 5

Last Embryo Tập 4: Vị vua trở lại Giao đoạn 1

Last Embryo Tập 4: Vị vua trở lại Chương 6

Last Embryo Tập 4: Vị vua trở lại Giao đoạn 2

Last Embryo Tập 4: Vị vua trở lại Chương 7

Last Embryo Tập 4: Vị vua trở lại Chương 8

Last Embryo Tập 4: Vị vua trở lại Kết thúc

Last Embryo Tập 4: Vị vua trở lại Lời bạt

Truyện ngắn: Thiếu nữ nghịch ngợm trên vách núi