Đọc Truyện [Meanie - Shortfic] [M] Tiểu soái. Anh là vợ của em.

Đọc Truyện [Meanie - Shortfic] [M] Tiểu soái. Anh là vợ của em.

Tác giả: ziann1004

Đọc Truyện

• Author: ZiAnn
• Pairing: Meanie (MinGyu x WonWoo)
• Rating: M
• Disclaimer: Nhân vậy trong fic không phải là của tui nhưng mà truyện này là của tui. Đem ra ngoài nhớ hỏi tui nhé =))))
• Category: Pink, Romance.

Đây là fic về Meanie đầu tiên của tuii nên mong mọi người đón nhận và xin hãy góp ý những thiếu sót nhé =))))))