Đọc Truyện [ MẠT THẾ ] HỒI SINH

Đọc Truyện [ MẠT THẾ ] HỒI SINH

Tác giả: Yoguruto

Đọc Truyện

Tác giả: Cân.
Cuộc sống của Tô Chu là một khoảng không gian độc một màu đen u ám.
Khi Tô Chu sắp thoát khỏi thì lại có một bàn tay vô tình đẩy cô rơi lại không gian đen tối đó.
Lúc Tô Chu mở mắt ra... tất cả đều thay đổi, thế giới... và cả con người.