Đọc Truyện Loving you until I die | Oneshot | Hanchul

Đọc Truyện Loving you until I die | Oneshot | Hanchul

Tác giả: SJS1713

Đọc Truyện

Author: Tripo Pham
Pairing: Hanchul
Disclaimer: Nhân vật của au~ sống chết yêu ai đều là quyền của au~
Rating: T
Category: Angst, SE
Status: Completed
Summary: Nội dung và tựa fic giống nhau~ theo dõi để biết thêm chi tiết
Note: Fic được viết vào thời điểm Han Kyung rời khỏi SJ. Tôi ngày đó chưa từng buông bỏ niềm tin nơi anh. Với người khác, Hankyung và Hangeng là 2 ng khác nhau, thường hay đem ra so sánh. Nhưng dù với tên gọi nào thì anh vẫn là anh - bias đầu tiên của tôi...

Danh sách Chap