Đọc Truyện [LONGFIC][YUNJAE] VIÊN ĐẠN CUỐI CÙNG

Đọc Truyện [LONGFIC][YUNJAE] VIÊN ĐẠN CUỐI CÙNG

Tác giả: yunjaee

Đọc Truyện

Tác giả: yunjaee
Thể loại: Hỗn hợp
Nhân vật. DBSK
Rating: NC 15 - NC17
Các nhân vật trong truyện không ai thuộc về tác giả. Họ thuộc về nhau.
Những ai là fan của SNSD khuyến cáo không nên đọc, và những ai anti boy x boy thì cũng không nên đọc luôn. Nếu các bạn cố chấp đọc thì mọi hậu quả sau này tác giả không chịu trách nhiệm.