Đọc Truyện [Longfic][VKook] Mở Lòng Lần Nữa

Đọc Truyện [Longfic][VKook] Mở Lòng Lần Nữa

Tác giả: KatharineKookie

Đọc Truyện

Đây là lần đầu mình công khai fic
Mong mọi người ủng hộ cũng như chỉ ra những sai sót :))
Ai có ý định Edit thì nói với mình một tiếng :v