Đọc Truyện Longfic (Vkook - Hopemin) ANH YÊU EM ! CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?

Đọc Truyện Longfic (Vkook - Hopemin) ANH YÊU EM ! CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?

Tác giả: Bongbong9597

Đọc Truyện

Anh đã từng nghĩ " Hạnh phúc đơn giản chỉ cần chúng ta yêu nhau"
Nhưng không có bất cứ thứ gì chỉ đơn giản là có được. Tình yêu của chúng ta cũng vậy! Liệu rằng........