Đọc Truyện [LONGFIC][K]DEVIL-EXO,SNSD,BTS,RED VELVET,2PM,IU

Đọc Truyện [LONGFIC][K]DEVIL-EXO,SNSD,BTS,RED VELVET,2PM,IU

Tác giả: everthing_life

Đọc Truyện

Au sẽ quay lại sớm thôi . Hãy chờ Au nhé :))
Nữ chính: Tiffany - Taeyeon - Yoona - IU - Irene
Nam chính : Jungkook - Chanyeol - Luhan - Baekhyun - V - Wooyoung
Nhân vật phụ : Jiyeon , Jihyun , Hyungsik ...

Danh sách Chap

[LONGFIC] [K][ EXO BTS SNSD 2PM RED VELVET] DEVIL - CHAP 1

[LONGFIC][K][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET] DEVIL- CHAP 2

[LONGFIC][K][ EXO SNSD 2PM BTS RED VELVET ] DEVIL - CHAP 3

[LONGFIC][K][ EXO SNSD 2PM BTS RED VELVET ] DEVIL CHAP 4

[LONGFIC][K][ EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET] DEVIL - CHAP 5

[LONGFIC][K][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET] DEVIL - CHAP 6

[LONGFIC][K][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET] DEVIL - CHAP 7

[LONGFIC][K][EXO SNSD 2PM BTS RED VELVET]DEVIL-CHAP 8

[LONGFIC][K][EXO SNSD 2PM BTS RED VELVET]DEVIL-CHAP 9

[LONGFIC][K][EXO SNSD 2PM BTS RED VELVER]DEVIL - CHAP 10 + 11.1

[LONGFIC][K][EXO SNSD 2PM BTS REDVELVET IU]DEVIL - CHAP 11.2

[LONGFIC][K][EXO SNSD 2PM BTS RED VLEVET IU]DEVIL-CHAP 12

[LONGFIC][K][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET]DEVIL-CHAP 13

[LONGFIC][K][EXO SNSD 2PM BTS RED VELVET]]DEVIL-CHAP 14

[LONGFIC][K][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET]DEVIL-CHAP 15

[LONGFIC][K][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET]DEVIL-CHAP16

[LONGFIC][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET] DEVIL - CHAP 17

[LONGFIC][K][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET] DEVIL - CHAP 18

[LONGFIC][K][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET]DEVIL - CHAP 19

[LONGFIC][K][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET]DEVIL-CHAP 20

[LONGFIC][K][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET]DEVIL-CHAP 21

[LONGFIC][K][EXO SNSD 2PM BTS RED VELVET]DEVIL- CHAP 22

[LONGFIC][K][SNSD EXO BTS 2PM RED VELVET]DEVIL-CHAP 23

[LONGFIC][K][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET]DEVIL - CHAP 24

[LONGFIC][K][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET] DEVIL - CHAP 25

[LONGFIC][K][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET]DEVIL - CHAP 26

[LONGFIC][K][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET] DEVIL - CHAP 27

[LONGFIC][K][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET] DEVIL - CHAP 28

[LONGFIC][K][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET] DEVIL - CHAP 29+30 ( THE END )