Đọc Truyện [Long fic] Night Light - Seo Yi Kyung x Lee Se Jin

Đọc Truyện [Long fic] Night Light - Seo Yi Kyung x Lee Se Jin

Tác giả: luminer

Đọc Truyện

Bị đổ Giám Đốc a~
Vốn trước nay không có xem phim (nói chung, ngoại trừ hoạt hình) vì số được cung Lười chiếu mạng, viết fic còn nhây cả năm thì xem hết bộ phim có khi người ta đã ra phần 5,6,7 gì đó ~___~ Vậy mà trong khi chờ 6 tập còn lại thì đã xem đi xem lại Night Light 3 lần :'(

Cũng chả biết cái fic này đi được đến đâu, có khi sẽ kéo đến lúc chả còn ai hứng thú với Night Light nữa :)) nhưng chả sao cả ~