Đọc Truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Đinh Mặc

Đọc Truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Đinh Mặc

Tác giả: YingChun24

Đọc Truyện

Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Tác giả: Đinh Mặc

Nguồn: Rabbitlyn

Văn án:

Cô ấy giống như ánh mặt trời nhỏ.

Còn tôi chỉ là du khách nằm dưới ánh mặt trời ấy.

Bởi vì cô ấy chiếu sáng, nên cuối cùng ngẩng đầu lên nước mắt nhạt nhòa.