Đọc Truyện [Khải Nguyên - KaiYuan Fanfic] Chờ đợi một câu yêu

Đọc Truyện [Khải Nguyên - KaiYuan Fanfic] Chờ đợi một câu yêu

Tác giả: Namdaicogtu

Đọc Truyện

Tile : Chờ đợi một câu yêu

Author : Sudoll

Category : SE lúc đầu, Pink lúc sau, K

Rating : PG - 13

Summary : ...... * chấm nước mắt * đọc đi TT~TT Au là au ko tiết lộ đc

Note : Bản độc quyền, mang đi đâu nhớ xin phép * cúi đầu * Cảm ơn

P/s : Nhớ cờ mờ tờ + vote cho au thêm chút động lực sống sót viết tiếp nhá <3