Đọc Truyện kdck45h2 chuong4

Đọc Truyện kdck45h2 chuong4

Tác giả: manhhalee

Đọc Truyện

CHƯƠNG 4: BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

4.1 - Phát hành chứng khoán

4.1.1. Phân loại phát hành chứng khoán

- Dựa vào đối tượng đầu tư

Phát hành chứng khoán ra công chúng (Public offering): là việc chào bán chứng khoán thông qua các phương tiện thông tin đại chúng kể cả Internet, hoặc chào bán chứng khoán cho trên 100 nhà đầu từ, trừ nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định.

Phát hành riêng lẻ (Private placement): Là việc phát hành không thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng.

Đối tượng mua chứng khoán theo phương thức phát hành riêng lẻ phải có dự tính đầu tư lâu dài vì chứng khoán phát hành theo phương thức này thường bị hạn chế giao dịch trong một khoản thời gian nhất định. Hình thức phát hành này được sử dụng phổ biến hơn trên thị trường trái phiếu.

- Dựa vào thời điểm phát hành:

Phát hành lần đầu (Initial Public offering - IPO): Tổ chức phát hành huy động...

Danh sách Chap