Đọc Truyện [Jerza]Em quá dễ thương để ghen đó nhóc

Đọc Truyện [Jerza]Em quá dễ thương để ghen đó nhóc

Tác giả: AliceWayland-cute

Đọc Truyện

Tình yêu đầu nhẹ nhàng của tuổi học trò và cũng là tác phẩm đầu tiên mình viết.
"Cuối cùng không ai trong chúng ta sẽ đau khổ."
A/N: Đang edit lại.
A/N: Truyện tệ quá edit không nổi!