Đọc Truyện twoshot | myg | Chuyện cũ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện twoshot | myg | Chuyện cũ

Tác giả: jessicajarrell2811

Đọc Truyện

Có những nhứ khi mất đi mãi mãi không thể nào tìm lại được...- Anh à, em biết, anh còn yêu em. Nhìn vào đôi mắt anh là em hiểu điều đó. Hãy tha lỗi cho em năm xưa đã quá ngây dại. Hãy cho chúng ta một cơ hội được không?-"Xin lỗi em... Tình yêu ấy đã qua mất rồi"