Đọc Truyện twoshot | ksj | Người Yêu Tôi - TruyenFun.Com

Đọc Truyện twoshot | ksj | Người Yêu Tôi

Tác giả: jessicajarrell2811

Đọc Truyện

Anh luôn chiều chuộng tính tham lam của tôi một cách vô điều kiện, nhưng tôi lại chẳng thể giữ anh.....Anh bỗng ôm chầm lấy tôi, nhịp tim vẫn còn đập nhanh trong lồng ngực "Bây giờ là mười một bước, sau này sẽ là năm mươi bước, một tram bước, rồi sẽ có ngày anh cõng em về đến nhà".