Đọc Truyện twoshot | pjm | Cá tháng tư - TruyenFun.Com

Đọc Truyện twoshot | pjm | Cá tháng tư

Tác giả: jessicajarrell2811

Đọc Truyện

Cá tháng tư đối với tôi không phải ngày nói dối, mà nó chính là ngày thành thật nhất......- Anh biết tại sao có ngày Cá tháng tư không?

- Có. Anh thuộc làu rồi nhé. Nước Pháp được cho là quê hương của ngày Cá tháng Tư. Năm 1564, vua Pháp là Charles IX, lúc đó 14 tuổi, quy định ngày 1 tháng 1 là ngày đầu năm thay vì 1 tháng 4 như dân chúng vẫn dùng trước đó. Quyết định này được áp dụng năm 1567.
Tuy nhiên, do phương tiện liên lạc rất lạc hậu nên nhiều người không nhận được tin đổi lịch. Những người này tiếp tục coi ngày 1 tháng 4 là năm mới và bị những người khác cười vì điều này, người nào bị lừa sẽ gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống....