Đọc Truyện threeshot | knj | Ngày mai bạn trai tôi lấy vợ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện threeshot | knj | Ngày mai bạn trai tôi lấy vợ

Tác giả: jessicajarrell2811

Đọc Truyện

"em chưa yêu ai đâu anh, lỗi là do anh đó", tôi nhìn anh bước đi, tim tôi đau lắm chứ, tại sao tôi không thể ngăn được dòng cảm xúc của mình. Anh chỉ thấy tôi một cô gái mạnh mẽ khi đang nói chuyện với anh mà anh đâu biết khi anh bước đi có một người đang khóc bên cửa sổ.