Đọc Truyện I'm Fabulous !

Đọc Truyện I'm Fabulous !

Tác giả: Taylorious

Đọc Truyện

Đời, cơ bản là như chó cắn.

Nhiều lúc muốn cắn lại con chó, nhưng lại không thể tìm thấy nó, hoặc không thể động đến nó.

Vậy là con chó vẫn cứ nhởn nhơ, còn bản thân dù bị cắn nhưng vẫn éo thể làm gì được, chỉ có thể uất ức câm nín.