Đọc Truyện [HươngKhuê][Oneshot] Lạnh...

Đọc Truyện [HươngKhuê][Oneshot] Lạnh...

Tác giả: BruyeBlanc

Đọc Truyện

"Chị như ngọn gió ấm áp ôm lấy cơ thể tôi giữa mùa đông lạnh lẽo. Nhưng chỉ khi đông về, chúng ta mới được gặp nhau"