Đọc Truyện HươngKhuê - Con nhà giàu ( cover )

Đọc Truyện HươngKhuê - Con nhà giàu ( cover )

Tác giả: JessicaJ317

Đọc Truyện

Fic này mình cover lại từ fic Chị, em yêu chị và đã edit vài phần cho phù hợp với nhân vật. Mình cũng đã đặt tựa mới lại cho truyện.