Đọc Truyện [HƯƠNG - KHUÊ] YÊU TÔI ĐƯỢC KHÔNG, NGƯỜI TRÁI ĐẤT?

Đọc Truyện [HƯƠNG - KHUÊ] YÊU TÔI ĐƯỢC KHÔNG, NGƯỜI TRÁI ĐẤT?

Tác giả: ThyThanh791

Đọc Truyện

Không cần biết đối phương là trai hay gái, cong hay thẳng, người của hành tinh này hay thiên hà khác, thế giới này hay thế giới khác chỉ cần yêu thương nhau thật sự thì đến với nhau thôi... :)