Đọc Truyện # H # Cơn dục vọng

Đọc Truyện # H # Cơn dục vọng

Tác giả: Vkookie193012

Đọc Truyện

-Tần Lam Phong nhẹ chút .... khó...khó chịu quá tôi xin anh hự... tôi rên rỉ...
Thế giới chung quanh cứ quay vòng vòng ko để tôi yên cơ thể nóng ran, tận sâu trong tôi có một cái cây to lớn đc cắm sâu vào trong, rút ra... rút vào nhịp nhàng nhanh lẹ.....