Đọc Truyện Giúp daddy mua tân nương-H - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Giúp daddy mua tân nương-H

Tác giả: Librakoreaa

Đọc Truyện

Gặp quỷ! Này tiểu ác ma là nào chạy tới dã hài tử?
Nàng thân cận tương đến một nửa, thế nhưng bị nàng ôm lấy đùi kêu mommy,
Nàng chính là liền "Giường" cũng chưa thượng quá, như thế nào nhảy ra bảy tuổi đại nữ nhi?
Này tiểu quỷ rõ ràng có trá, chẳng những lấy nàng daddy soái soái ảnh chụp làm nàng mãnh chảy nước miếng,
Còn mang nhà nàng hùng hậu tài sản chứng minh tới lợi dụ nàng đương nàng lão ba tân nương, nàng mới không mắc lừa liệt!
Chính là -- tiểu nhân không bình thường liền tính, như thế nào liền đại cũng đi theo điên,
Nghe được hắn nữ nhi muốn nàng đương mẹ, hắn không chút nào suy xét liền nói No problem,
Này cha con hai đương nàng là người chết a?!
Đừng nói bọn họ căn bản không thân,
Đầu năm nay muốn kết hôn cũng đến nàng cái này tân nương Say Yes đi......

Danh sách Chap