Đọc Truyện ( Fine ) Đây là đâu?

Đọc Truyện ( Fine ) Đây là đâu?

Tác giả: misakiiiii

Đọc Truyện

Là một câu truyện mình ngẫu hứng viết thôi!! Vì vậy sẽ không rõ khi nào có chap mới....

Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ.