Đọc Truyện [ Fic dịch] DRAMIONE [ Băng và lửa]

Đọc Truyện [ Fic dịch] DRAMIONE [ Băng và lửa]

Tác giả: camhan1012

Đọc Truyện

dramione fanfic Băng và Lửa
tác giả: cyropi
người dịch: camhan
tình trạng gốc: hoàn ( 15 chập)
hiện tại: đang dịch
Đây là lần đầu tiên mình dịch fic, có gì thì cứ góp ý.