Đọc Truyện [Fanfic] East Star - Taeny main

Đọc Truyện [Fanfic] East Star - Taeny main

Tác giả: trinhmyan

Đọc Truyện

Có những cuộc gặp gỡ là định mệnh. Có những ngôi sao được gắn trên trời để thuộc về nhau.