Đọc Truyện [Fanfic] Choice For Life - Taeny

Đọc Truyện [Fanfic] Choice For Life - Taeny

Tác giả: trinhmyan

Đọc Truyện

Cuộc sống này quá xô bồ. Chưa ai sống trên đời mà không phải đưa ra những quyết định khó khăn.