Đọc Truyện [Editing]~ DẠY "HƯ" EM TRAI MẤT RỒI PHẢI LÀM SAO ĐÂY? (Quyển 1) - YÊN DIỆP - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Editing]~ DẠY "HƯ" EM TRAI MẤT RỒI PHẢI LÀM SAO ĐÂY? (Quyển 1) - YÊN DIỆP

Tác giả: Catimnuong

Đọc Truyện

Tên truyện: DẠY "HƯ" EM TRAI MẤT RỒI PHẢI LÀM SAO ĐÂY? 把反派养歪了肿么破

Tác giả: Yên Diệp 湮叶

Văn chương tích phân: 253.233.632

Nhân vật chính: Từ Tử Nham, Từ Tử Dung.

Phối hợp diễn: Bạch Hoa, Lâm Khiếu Thiên, Mạc Tử Nguyên. Cái khác: 1vs1, xuyên thư

Editor: Cà Tím Nướng

Des bìa: Chồn

Văn án

Từ Tử Nham có một người em trai, em trai của anh là gay, làm anh trai, anh vẫn cảm thấy thật đáng tiếc.

Một ngày nào đó anh xuyên vào trong một quyển sách, phát hiện lại có thêm một cơ hội nữa nuôi em trai, lập tức xoa xoa tay, nhất định nuôi đứa em trai này thành một tuyệt thế nam nhân vạn điều tốt! Thẳng tắp!

Hấp thụ kinh nghiệm đời trước, không ngừng hoàn thiện kế hoạch đào tạo, rõ ràng đã đem mỗi khả năng làm cho em trai biến cong bóp chết từ trong trứng nước, nhưng vì cái gì anh phí hết biết bao tâm huyết nuôi ra một đứa em trai - vẫn là gay!!!

Còn là gay đem anh trở thành mục tiêu! Ông đây không chơi!

Thân thể có thể cứu vớt , thế nhưng tâm hồn vặn vẹo... Muốn hắn phải cứu vớt như thế nào! Quả thực thật phiền!!

Cp Vặn vẹo xấu tính đệ đệ công x táo bạo nhân thê ca ca thụ

Nội dung nhãn: Xuyên không, xuyên thư, ngụy huynh đệ...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ^^~

Danh sách Chap

CHƯƠNG 001

CHƯƠNG 002

CHƯƠNG 003

CHƯƠNG 004

CHƯƠNG 005

CHƯƠNG 006

CHƯƠNG 007

CHƯƠNG 008

CHƯƠNG 009

CHƯƠNG 010

CHƯƠNG 011

CHƯƠNG 012

CHƯƠNG 013

CHƯƠNG 014

CHƯƠNG 015

CHƯƠNG 016

CHƯƠNG 017

CHƯƠNG 018

CHƯƠNG 019

CHƯƠNG 020

CHƯƠNG 021

CHƯƠNG 022

CHƯƠNG 023

CHƯƠNG 024

CHƯƠNG 025

CHƯƠNG 026

CHƯƠNG 027

CHƯƠNG 028

CHƯƠNG 029

CHƯƠNG 030

CHƯƠNG 031

CHƯƠNG 032

CHƯƠNG 033

CHƯƠNG 034

CHƯƠNG 035

CHƯƠNG 036

CHƯƠNG 037

CHƯƠNG 038

CHƯƠNG 039

CHƯƠNG 040

CHƯƠNG 041

CHƯƠNG 042

CHƯƠNG 043

CHƯƠNG 044

CHƯƠNG 045

CHƯƠNG 046

CHƯƠNG 047

CHƯƠNG 048

CHƯƠNG 049

CHƯƠNG 050

CHƯƠNG 051

CHƯƠNG 052

CHƯƠNG 053

CHƯƠNG 054

CHƯƠNG 055

CHƯƠNG 056

CHƯƠNG 057

CHƯƠNG 058

CHƯƠNG 059

CHƯƠNG 060

CHƯƠNG 061

CHƯƠNG 062

CHƯƠNG 063

CHƯƠNG 064

CHƯƠNG 065

CHƯƠNG 066

CHƯƠNG 067

CHƯƠNG 068

CHƯƠNG 069

CHƯƠNG 070

CHƯƠNG 071

CHƯƠNG 072

CHƯƠNG 073

CHƯƠNG 074

CHƯƠNG 075

CHƯƠNG 076

CHƯƠNG 077

CHƯƠNG 078

CHƯƠNG 079

CHƯƠNG 080

CHƯƠNG 081

CHƯƠNG 082

CHƯƠNG 083

CHƯƠNG 084

CHƯƠNG 085

CHƯƠNG 086

CHƯƠNG 087

CHƯƠNG 088

CHƯƠNG 089

CHƯƠNG 090

CHƯƠNG 091

CHƯƠNG 092

CHƯƠNG 093

CHƯƠNG 094

CHƯƠNG 095

CHƯƠNG 096

CHƯƠNG 097

CHƯƠNG 098

CHƯƠNG 099

CHƯƠNG 100

CHƯƠNG 101

CHƯƠNG 102

CHƯƠNG 103

CHƯƠNG 104

CHƯƠNG 105

CHƯƠNG 106

CHƯƠNG 107

CHƯƠNG 108

CHƯƠNG 109

CHƯƠNG 110

CHƯƠNG 111

CHƯƠNG 112

CHƯƠNG 113

CHƯƠNG 114

CHƯƠNG 115

CHƯƠNG 116

CHƯƠNG 117

CHƯƠNG 118

CHƯƠNG 119

CHƯƠNG 120

CHƯƠNG 121

CHƯƠNG 122

CHƯƠNG 123

CHƯƠNG 124

CHƯƠNG 125

CHƯƠNG 126

CHƯƠNG 127

CHƯƠNG 128

CHƯƠNG 129

CHƯƠNG 130

CHƯƠNG 131

CHƯƠNG 132

CHƯƠNG 133

CHƯƠNG 134

CHƯƠNG 135

CHƯƠNG 136

CHƯƠNG 137

CHƯƠNG 138

CHƯƠNG 139

CHƯƠNG 140