Đọc Truyện [Edited]~ [Ngôn] HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH (Quyển 1) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Edited]~ [Ngôn] HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH (Quyển 1)

Tác giả: Catimnuong

Đọc Truyện

Tên truyện: Hệ thống xuyên nhanh: BOSS phản diện đột kích! (快穿系统:反派BOSS来袭!)

Tên gốc: Khoái xuyên hệ thống: Phản phái BOSS lai tập!

Thể loại: Ngôn tình, hệ thống, mau xuyên, ngọt sủng, HE, song khiết, nữ cường

Tác giả: Mặc Linh (墨泠)

Tình trạng bản gốc: On-going

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

Editor: Cà Tím Nướng

Converter: Ánh Nguyệt

Nguồn: http://wikidich.com/truyen/mau-xuyen-he-thong-vai-ac-boss-dot-kich-WaEKF~8h7G_vlG5T

Văn án:

Rốt cuộc BOSS phản diện thành một xà tinh bệnh không theo lẽ thường, xuyên việt trọng sinh làm vai chính, chuẩn bị công lược xong chưa?

Cái phó bản này rất khó cày!

Vai chính trọng sinh: Ta không muốn trọng sinh, để ta chết đi!

Vai chính xuyên việt: Ta không muốn xuyên qua, cho ta trở lại!

Vai chính xuyên thư: Là địa ngục kiểu mẫu đặc biệt sao? Nhân vật phản diện cũng có thể lên thiên đàng! Nói làm đá kê chân? Đạo diễn, ta nghi ngờ mình cầm nhầm kịch bản!

Vai chính hắc hóa: Lão tử không làm! ヽ(#'Д')ノ

Minh Thù: Người tiếp theo.

Mỗ nam: Thí chủ tu tiên sao? Bảy mươi hai tư thế tu tiên tùy ý lựa chọn, giao hàng tận nơi.

Minh Thù:... Cút!

Danh sách Chap

CHƯƠNG 001: Nữ hoàng thị phi (1)

CHƯƠNG 002: Nữ hoàng thị phi (2)

CHƯƠNG 003: Nữ hoàng thị phi (3)

CHƯƠNG 004: Nữ hoàng thị phi (4)

CHƯƠNG 005: Nữ hoàng thị phi (5)

CHƯƠNG 006: Nữ hoàng thị phi (6)

CHƯƠNG 007: Nữ hoàng thị phi (7)

CHƯƠNG 008: Nữ hoàng thị phi (8)

CHƯƠNG 009: Nữ hoàng thị phi (9)

CHƯƠNG 010: Nữ hoàng thị phi (10)

CHƯƠNG 011: Nữ hoàng thị phi (11)

CHƯƠNG 012: Nữ hoàng thị phi (12)

CHƯƠNG 013: Nữ hoàng thị phi (13)

CHƯƠNG 014: Nữ hoàng thị phi (14)

CHƯƠNG 015: Nữ hoàng thị phi (15)

CHƯƠNG 016: Nữ hoàng thị phi (16)

CHƯƠNG 017: Nữ hoàng thị phi (17)

CHƯƠNG 018: Nữ hoàng thị phi (18)

CHƯƠNG 019: Nữ hoàng thị phi (19)

CHƯƠNG 020: Nữ hoàng thị phi (20)

CHƯƠNG 021: Nữ hoàng thị phi (21)

CHƯƠNG 022: Nữ hoàng thị phi (22)

CHƯƠNG 023: Nữ hoàng thị phi (23)

CHƯƠNG 024: Đồng minh là học sinh cá biệt (1)

CHƯƠNG 025: Đồng minh là học sinh cá biệt (2)

CHƯƠNG 026: Đồng minh là học sinh cá biệt (3)

CHƯƠNG 027: Đồng minh là học sinh cá biệt (4)

CHƯƠNG 028: Đồng minh là học sinh cá biệt (5)

CHƯƠNG 029: Đồng minh là học sinh cá biệt (6)

CHƯƠNG 030: Đồng minh là học sinh cá biệt (7)

CHƯƠNG 031: Đồng minh là học sinh cá biệt (8)

CHƯƠNG 032: Đồng minh là học sinh cá biệt (9)

CHƯƠNG 033: Đồng minh là học sinh cá biệt (10)

CHƯƠNG 034: Đồng minh là học sinh cá biệt (11)

CHƯƠNG 035: Đồng minh là học sinh cá biệt (12)

CHƯƠNG 036: Đồng minh là học sinh cá biệt (13)

CHƯƠNG 037: Đồng minh là học sinh cá biệt (14)

CHƯƠNG 038: Đồng minh là học sinh cá biệt (15)

CHƯƠNG 039: Đồng minh là học sinh cá biệt (16)

CHƯƠNG 040: Đồng minh là học sinh cá biệt (17)

CHƯƠNG 041: Đồng minh là học sinh cá biệt (18)

CHƯƠNG 042: Đồng minh là học sinh cá biệt (19)

CHƯƠNG 043: Đồng minh là học sinh cá biệt (20)

CHƯƠNG 044: Đồng minh là học sinh cá biệt (21)

CHƯƠNG 045: Đồng minh là học sinh cá biệt (22)

CHƯƠNG 046: Đồng minh là học sinh cá biệt (23)

CHƯƠNG 047: Đồng minh là học sinh cá biệt (24)

CHƯƠNG 048: Đồng minh là học sinh cá biệt (25)

CHƯƠNG 049: Đồng minh là học sinh cá biệt (26)

CHƯƠNG 050: Đồng minh là học sinh cá biệt (27)

CHƯƠNG 051: Đồng minh là học sinh cá biệt (28)

CHƯƠNG 052: Đồng minh là học sinh cá biệt (29)

CHƯƠNG 053: Đồng minh là học sinh cá biệt (30)

CHƯƠNG 054: Thần y khuynh thành (1)

CHƯƠNG 055: Thần y khuynh thành (2)

CHƯƠNG 056: Thần y khuynh thành (3)

CHƯƠNG 057: Thần y khuynh thành (4)

CHƯƠNG 058: Thần y khuynh thành (5)

CHƯƠNG 059: Thần y khuynh thành (6)

CHƯƠNG 060: Thần y khuynh thành (7)

CHƯƠNG 061: Thần y khuynh thành (8)

CHƯƠNG 062: Thần y khuynh thành (9)

CHƯƠNG 063: Thần y khuynh thành (10)

CHƯƠNG 064: Thần y khuynh thành (11)

CHƯƠNG 065: Thần y khuynh thành (12)

CHƯƠNG 066: Thần y khuynh thành (13)

CHƯƠNG 067: Thần y khuynh thành (14)

CHƯƠNG 068: Thần y khuynh thành (15)

CHƯƠNG 069: Thần y khuynh thành (16)

CHƯƠNG 070: Thần y khuynh thành (17)

CHƯƠNG 071: Thần y khuynh thành (18)

CHƯƠNG 072: Thần y khuynh thành (19)

CHƯƠNG 073: Thần y khuynh thành (20)

CHƯƠNG 074: Thần y khuynh thành (21)

CHƯƠNG 075: Thần y khuynh thành (22)

CHƯƠNG 076: Thần y khuynh thành (23)

CHƯƠNG 077: Thần y khuynh thành (24)

CHƯƠNG 078: Thần y khuynh thành (25)

CHƯƠNG 079: Thần y khuynh thành (26)

CHƯƠNG 080: Thần y khuynh thành (27)

CHƯƠNG 081: Thần y khuynh thành (28)

CHƯƠNG 082: Thần y khuynh thành (29)

CHƯƠNG 083: Thần y khuynh thành (30)

CHƯƠNG 084: Thần y khuynh thành (31)

CHƯƠNG 085: Thần y khuynh thành (32)

CHƯƠNG 086: Thần y khuynh thành (33)

CHƯƠNG 087: Thần y khuynh thành (34)

CHƯƠNG 088: Thần y khuynh thành (35)

CHƯƠNG 089: Thần y khuynh thành (36)

CHƯƠNG 090: Thần y khuynh thành (37)

CHƯƠNG 091: Thần y khuynh thành (38)

CHƯƠNG 092: Thần y khuynh thành (39)

CHƯƠNG 093: Thần y khuynh thành (40)

CHƯƠNG 094: Thần y khuynh thành (41)

CHƯƠNG 095: Công chúa Trấn Quốc (1)

CHƯƠNG 096: Công chúa Trấn Quốc (2)

CHƯƠNG 097: Công chúa Trấn Quốc (3)

CHƯƠNG 098: Công chúa Trấn Quốc (4)

CHƯƠNG 099: Công chúa Trấn Quốc (5)

CHƯƠNG 100: Công chúa Trấn Quốc (6)

CHƯƠNG 101: Công chúa Trấn Quốc (7)

CHƯƠNG 102: Công chúa Trấn Quốc (8)

CHƯƠNG 103: Công chúa Trấn Quốc (9)

CHƯƠNG 104: Công chúa Trấn Quốc (10)

CHƯƠNG 105: Công chúa Trấn Quốc (11)

CHƯƠNG 106: Công chúa Trấn Quốc (12)

CHƯƠNG 107: Công chúa Trấn Quốc (13)

CHƯƠNG 108: Công chúa Trấn Quốc (14)

CHƯƠNG 109: Công chúa Trấn Quốc (15)

CHƯƠNG 110: Công chúa Trấn Quốc (16)

CHƯƠNG 111: Công chúa Trấn Quốc (17)

CHƯƠNG 112: Công chúa Trấn Quốc (18)

CHƯƠNG 113: Công chúa Trấn Quốc (19)

CHƯƠNG 114: Công chúa Trấn Quốc (20)

CHƯƠNG 115: Công chúa Trấn Quốc (21)

CHƯƠNG 116: Công chúa Trấn Quốc (22)

CHƯƠNG 117: Công chúa Trấn Quốc (23)

CHƯƠNG 118: Công chúa Trấn Quốc (24)

CHƯƠNG 119: Công chúa Trấn Quốc (25)

CHƯƠNG 120: Công chúa Trấn Quốc (26)

CHƯƠNG 121: Công chúa Trấn Quốc (27)

CHƯƠNG 122: Công chúa Trấn Quốc (28)

CHƯƠNG 123: Công chúa Trấn Quốc (29)

CHƯƠNG 124: Công chúa Trấn Quốc (30)

CHƯƠNG 125: Công chúa Trấn Quốc (31)

CHƯƠNG 126: Công chúa Trấn Quốc (32)

CHƯƠNG 127: Công chúa Trấn Quốc (33)

CHƯƠNG 128: Công chúa Trấn Quốc (34)

CHƯƠNG 129: Công chúa Trấn Quốc (35)

CHƯƠNG 130: Công chúa Trấn Quốc (36)

CHƯƠNG 131: Công chúa Trấn Quốc (37)

CHƯƠNG 132: Bút ký tang thi (1)

CHƯƠNG 133: Bút ký tang thi (2)

CHƯƠNG 134: Bút ký tang thi (3)

CHƯƠNG 135: Bút ký tang thi (4)

CHƯƠNG 136: Bút ký tang thi (5)

CHƯƠNG 137: Bút ký tang thi (6)

CHƯƠNG 138: Bút ký tang thi (7)

CHƯƠNG 139: Bút ký tang thi (8)

CHƯƠNG 140: Bút ký tang thi (9)

CHƯƠNG 141: Bút ký tang thi (10)

CHƯƠNG 142: Bút ký tang thi (11)

CHƯƠNG 143: Bút ký tang thi (12)

CHƯƠNG 144: Bút ký tang thi (13)

CHƯƠNG 145: Bút ký tang thi (14)

CHƯƠNG 146: Bút ký tang thi (15)

CHƯƠNG 147: Bút ký tang thi (16)

CHƯƠNG 148: Bút ký tang thi (17)

CHƯƠNG 149: Bút ký tang thi (18)

CHƯƠNG 150: Bút ký tang thi (19)

CHƯƠNG 151: Bút ký tang thi (20)

CHƯƠNG 152: Bút ký tang thi (21)

CHƯƠNG 153: Bút ký tang thi (22)

CHƯƠNG 154: Bút ký tang thi (23)

CHƯƠNG 155: Bút ký tang thi (24)

CHƯƠNG 156: Bút ký tang thi (25)

CHƯƠNG 157: Bút ký tang thi (26)

CHƯƠNG 158: Bút ký tang thi (27)

CHƯƠNG 159: Bút ký tang thi (28)

CHƯƠNG 160: Bút ký tang thi (29)

CHƯƠNG 161: Bút ký tang thi (30)

CHƯƠNG 162: Bút ký tang thi (31)

CHƯƠNG 163: Bút ký tang thi (32)

CHƯƠNG 164: Bút ký tang thi (33)

CHƯƠNG 165: Bút ký tang thi (34)

CHƯƠNG 166: Bút ký tang thi (35)

CHƯƠNG 167: Bút ký tang thi (36)

CHƯƠNG 168: Cầu cưới thiên kim (1)

CHƯƠNg 169: Cầu cưới thiên kim (2)

CHƯƠNG 170: Cầu cưới thiên kim (3)

CHƯƠNG 171: Cầu cưới thiên kim (4)

CHƯƠNG 172: Cầu cưới thiên kim (5)

CHƯƠNG 173: Cầu cưới thiên kim (6)

CHƯƠNG 174: Cầu cưới thiên kim (7)

CHƯƠNG 175: Cầu cưới thiên kim (8)

CHƯƠNG 176: Cầu cưới thiên kim (9)

CHƯƠNG 177: Cầu cưới thiên kim (10)

CHƯƠNG 178: Cầu cưới thiên kim (11)

CHƯƠNG 179: Cầu cưới thiên kim (12)

CHƯƠNG 180: Cầu cưới thiên kim (13)

CHƯƠNG 181: Cầu cưới thiên kim (14)

CHƯƠNG 182: Cầu cưới thiên kim (15)

CHƯƠNG 183: Cầu cưới thiên kim (16)

CHƯƠNG 184: Cầu cưới thiên kim (17)

CHƯƠNG 185: Cầu cưới thiên kim (18)

CHƯƠNG 186: Cầu cưới thiên kim (19)

CHƯƠNG 187: Cầu cưới thiên kim (20)

CHƯƠNG 188: Cầu cưới thiên kim (21)

CHƯƠNG 189: Cầu cưới thiên kim (22)

CHƯƠNG 190: Cầu cưới thiên kim (23)

CHƯƠNG 191: Cầu cưới thiên kim (24)

CHƯƠNG 192: Cầu cưới thiên kim (25)

CHƯƠNG 193: Cầu cưới thiên kim (26)

CHƯƠNG 194: Cầu cưới thiên kim (27)

CHƯƠNG 195: Cầu cưới thiên kim (28)

CHƯƠNG 196: Cầu cưới thiên kim (29)

CHƯƠNG 197: Cầu cưới thiên kim (30)

CHƯƠNG 198: Cầu cưới thiên kim (31)

CHƯƠNG 199: Cầu cưới thiên kim (32)

CHƯƠNG 200: Cầu cưới thiên kim (33)