Đọc Truyện [Edit] MAU XUYÊN CÔNG LƯỢC : NỮ PHỤ CÓ ĐỘC

Đọc Truyện [Edit] MAU XUYÊN CÔNG LƯỢC : NỮ PHỤ CÓ ĐỘC

Tác giả: August30th

Đọc Truyện

Đăng cho vui hoi.. Đọc ròu sẽ biết.

Edit:Nhi Huỳnh

Truyện này tìm được trên mạng, đọc tạm được.. Ghi rõ họ tên Editor vào rồi đó...nên đừng có hỏi sao mình không ra chap.. Bởi tui hông phải edit truyện đâu..
.. Bạn nào xem lời editor dưới này thấy hợp thì nhảy hố nhá, không hợp cũng nhảy thử đi, sau đó trèo lên cũng được 😩.


Lời editor: Toàn văn 1v1, ít thịt, không dị năng không gian, không hố cha hệ thống, không bàn tay vàng, nữ chính không thánh mẫu, nội dung không thể đoán trước. Tùy vào từng thế giới mà truyện sẽ ngược hoặc sủng, HE SE đều có, cũng tùy thế giới mà có bôi đen nam nữ chính hay không. Bạn hay đọc truyện mau xuyên, bạn nghĩ truyện ngắn ngắn dễ đoán tình tiết, tin mình đi, bạn không đoán được truyện này đâu.

Danh sách Chap

CHƯƠNG I

Chương II

Chương III

Chương IV

Chương V

CHƯƠNG VI

Chương VII

Chương VIII

Chương IX

Chương X

Chương XI

Chương XII

Chương XIII

Chương XIV

Chương XV

Chương XVI

Chương XVII

Chương XVIII

Chương XIX

Phiên ngoại của Bạch Trí

Thế giới Thứ Hai

CHƯƠNG I

Chương II

Chương III

Chương IV

Chương V

Chương VI

Chương VII

Chương VIII

Chương IX

Chương X

Chương XI

Chương XII

Chương XIII

Chương XIV

Chương XV

Chương XVI

Chương XVII

Chương XVIII

Chương XIX

Chương XX

Chương XXI

Chương XXII

Chương XXIII

Chương XXIV

Thế giới Thứ Ba

Chương I

Chương II

Chương III

Chương IV

Chương V

Chương VI

Chương VII

Chương VIII

Chương IX

Chương X

Chương XI

Chương XII

Chương XIII

Chương XIV

Chương XV

Chương XVI

Chương XVII

Chương XIX

Chương XX

Chương XXI

GT Truyện Giúp Bạn Ta Thou À!

Hỏi Xíu Hou

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77: PHIÊN NGOẠI TỀ MỘ

Chương 78 Thế Giới Thứ Tư

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100🎉🎉

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113 Thế Giới Thứ Năm

Chương 113.2

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Phiên ngoại của Ân Tuân😀

Thế giới Thứ Sáu

Phần I

Phần II

Phần III

Phần IV

Phần V

Phần VI

Phần VII

Phần VIII

Phần IX

Phần X

Phần Kết Của Tiết Nhiễm

Thế giới Thứ Bảy

Phần I

Phần II

Phần III |Có Thịt|

Phần IV

Xuyên Nhanh

Phần V

Phần VI

Phần VII

Phần VIII

Phần IX

Xin Ý Kiến

Phần X

Phần XI

Chương XII

Phần XIII

Chương XIV + PHIÊN NGOẠI

Thế giới Thứ Tám

Phần II

Phần III

Phần IV

Phần V

Phần VI

Phần VII

Phần VIII

Phần IX