Đọc Truyện [Edit] [ĐN Twilight] Ánh Mặt Trời Sáng Lạn

Đọc Truyện [Edit] [ĐN Twilight] Ánh Mặt Trời Sáng Lạn

Tác giả: tieusogtu152

Đọc Truyện

Vừa tỉnh lại đã có một người cậu tên Charlie, một người chị họ tên Bella, nơi ở là Forks, một đống học sinh chuyển trường đến đều họ Cullen, chính mình còn không cẩn thận 'tán' được bạn qua thư tên là C --

Bạn qua thư C, sao người anh lại sáng lên thế.

Bạn qua thư C, mắt của anh đổi màu được à.

Bạn qua thư C, trông anh mạo mỹ trắng trẻo mềm mại giống như dễ ngã, sao mà sờ lại thấy cứng cáp, hai mắt đỏ bừng quét ngang ngàn quân thế!

Bạn qua thư C, chẳng lẽ anh không chớp mắt bao giờ à?

Bạn qua thư C, ăn cơm không? Không ăn. Vậy uống nước không? Không uống. Vậy anh vào WC không? Không vào. À...

Bạn qua thư C, trông anh có vẻ, ha ha, không giống người cho lắm...