Đọc Truyện [Edit- Cực Phẩm] Hầu Môn Kiêu Nữ - Đào Lý Mặc Ngôn.

Đọc Truyện [Edit- Cực Phẩm] Hầu Môn Kiêu Nữ - Đào Lý Mặc Ngôn.

Tác giả: Yul_Yuuki

Đọc Truyện

Truyện thứ 4 ta edit...

Xếp theo cấp độ thì bộ này đạt [ Cực phẩm] hơn or bằng bộ Hạnh Phúc Tái Sinh.

Từ đầu đến cuối truyện đều thu hút. Tình tiết mới mẻ không gập khuôn.

H ít>.< trước bẩn sau sạch.

Nữ chính cực kỳ thông minh, tính cách độc đáo, có 1 nhà cực phẩm không thể cực phẩm hơn.

Nam chính khiếp trước ác tâm tàn nhẫn vô cùng, nhưng kiếp này...

Nữ phụ chỉ tóm gọn trong ba chữ "không biết sống"

Truyện hay nhảy đi. Cứ tin ta😍😍😍